Centri i domovi za smeštaj dece i odraslih sa intelektualnom ometenošću

 

Centar za smeštaj lica i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd

 

Tel:011/2683-487 011/2682-278

Fax: 011/2683-487 011/3620-414

Adresa: Svetozara Markovića 85a

 

 

Specijalna ustanova za lica ometena u rzvoju «Gvozden Jovančićević» Veliki Popovac

 

Tel:012/337-224 012/337-225

Fax: 012/337-499

Adresa: Veliki Popovac, Petrovac

 

 

 

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik

 

Tel:021/823-518 021/821-250

021/821-034

Adresa: Kninska 157,Veternik (Novi Sad)

 

 

 

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Srce u Jabuci» Jabuka (Pančevo)

 

Tel:013/310-007

Fax:013/624-007

Adresa:JNA 45

 

 

 

Zavod za zbrinjavanje odraslih lica «Male pčelice» Kragujevac

 

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel:034/326-540 034/328-650

Fax:034/397-788

Adresa: Ljubomira Jovanovića bb

 

 

 

Dom za lica ometena u razvoju Kuline (Aleksinac)

 

Tel:018/883-822 018/883-835

018/883-812

Adresa: Kuline, 18214

 

 

 

Specijalna bolnica za neuromišićne bolesti Novi Pazar

 

Tel:020/312-648

Adresa: Banjski put bb

 

 

 

Dom slepih «Zbrinjavanje» Pančevo

 

Tel:013/310-780 013/320-996

Adresa: Bavaništanski put bb

 

 

 

Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Tel:011/25-26-245

Adresa: Moštanička br.2, Sremčica

 

 

 

Specijalni zavod za decu i omladinu «Dr Nikola Šumenković» Stamnica (Petrovac)

 

Tel:012/358-042 012/358-052

Adresa: 1.maja 63, Stamnica

 

 

 

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju «Otthon» Stara Moravica (B.Topola)

 

Tel:024/741-018 024/741-342

024/741-168

Fax:024/741-005

Adresa: Napredak 12 S.Moravica (B.Topola)24340

 

 

 

Dom za duševno obolela lica «1.oktobar» Stari Lec (Plandište)

 

Tel:013/874-010 013/874-020

013/874-040

Adresa: Sutjeska 1 Stari Lec

 

 

 

Dom za lica ometena u mentalnom razvoju Tutin

 

Tel: 020/811-166

Adresa: Pešterska 43

 

 

 

Dom za duševno obolela lica «Čurug» Čurug

 

Tel:021/833-006 021/834-096

021/834-141

Adresa: M.Tita, Čurug(Žabalj)

 

 

 

Dom za odrasla ometena lica Beograd

 

Tel:011/3193-262 011/3193-242

Adresa: Autoput 18, Zemun

 

 

 

Dom za odrasla ometena lica i stara lica Doljevac

 

Tel:018/810-330 018/810-334

Adresa: Stari mlin 18410 Doljevac

 

Dnevni boravak za intelektualno ometenu decu i omladinu

 

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel: 011/2662-745 011/3675 658
Fax:011/2662-328
Adresa: ul. Šekspirova bb

 

Dnevni boravak za intelektualno ometenu decu i omladinu

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel:011/8720-398
Fax:011/8720-398
Adresa: Obrenovac - Vojvode Mišića  132

Dnevni boravak za intelektualno ometenu decu i omladinu

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel: 011/811 8170
Fax:011/ 811 8170
Adresa: Lazarevac - Dušana Petrovića Šaneta bb

 

Dnevni boravak za intelektualno ometenu decu i omladinu

E-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel: 011/3572-359

Fax:011/ 3572-358

Adresa: Čukarica – Poručnika Spasića Mašere 90

 

Dnevni boravak Šiljakovac-Barajevo

Tel:064/820 94 45

Adresa: Dobrivoja Maksimovića 11,Šiljakovac

 

Dnevni boravak Borska

Email: JLIB_HTML_CLOAKING


Tel: 3514-332


Adresa: Borska 92

 

Dnevni boravak za intelektualno ometenu decu i omladinu

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

Tel: 334 7707

Adresa: Kneza Miloša 4


Dnevni boravak za decu i omladinu sa autizmom "dr Olga Hadzi-Antonović“

 

Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel: 011/2435-115

Adresa: ul. Kornelija Stankovića 13

 

Dnevni boravak za decu sa autizmom

Email: JLIB_HTML_CLOAKING
Tel:011/2783-230
Fax: 011/2783-230
Adresa: ul. Diljska 12